Väntelista

7 maj 12:00 - 15:30Openlab, Multihallen

Välkommen till en utmaningsdriven design thinking-workshop

Hur kan vi undvika trafikstockningar, fulla infartsparkeringar och ojämn belastning av kollektivtrafiken? Hur kan vi använda öppna data för att skapa nya lösningar? 

Workshopen organiseras i samarbete mellan Storsthlms projekt ÖDIS - Öppna data i Stockholmsregionen, Stockholms stad och Openlab och sker inom ramen för projektet Frontrunners for Sustainable Innovation. Målet är att sprida kunskap och att utveckla idéer på trafiklösningar för Stockholmsregionen som bygger på använding av öppna data. Små och medelstora företag i framkant av hållbar, digital utveckling kommer att presentera idéskisser för att inspirera och utmana arbetet. Talare presenteras löpande nedan.

Om design thinking 

Design thinking är en metod och ett mindset för att arbeta med kreativ problemlösning. Metoden lägger stor vikt vid förståelse för användarens behov och att jobba iterativt nya lösningar genom snabba prototyper. På Openlab använder vi gärna talesättet "Do first - Think - Do it Again" för att beskriva det experimentella tillvägagångssättet som uppmuntrar visuella tekniker, samarbete i tvärdisciplinära team och att stärka det kreativa självförtroendet! 

Workshopledare är Sara Araya från Openlab, designer och erfaren processledare, i samarbete med kollegorna i projektet Frontrunners for Sustainable Innovation StorSthlm och Stockholms stad.

En del av projektet Frontrunners for Sustainable Innovation

Workshopen hålls inom ramen för Frontrunners for sustainable innovation, ett projekt med finansiering från Europeiska regionalfonden med syfte att stimulera innovation av nya produkter och tjänster i samspel mellan små och medelstora företag i Stockholmsregionen, akademi och offentlig sektor. 

Varmt välkommen att anmäla dig!

Kontaktpersoner:
Openlab: Sara Araya, sara.araya@openlab.se

Projektet Öppna data i Stockholmsregionen: Beatrice Sablone, beatrice.sablone@storsthlm.se 

Välkommen till Openlab

Du hittar oss på Valhallavägen 79 i Stockholm. Workshopen hålls i lokalen Multihallen i Openlabs konferenslokaler på entréplan.

 Tekniska Högskolan    Östra station

'Share, Mingle & Inspire'

Workshopen är en del av kick-off för projektet Frontrunners for Sustainable Innovation och åtföljs av ett 'Share, Mingle & Inspire' event på Open Café mellan kl. 16-18. Kom och mingla och lyssna till inspirerande talare på området öppna data och hållbar utveckling. Läs mer och anmäla dig här: Share, Mingle & Inspire.

Väntelista

Program

Lunch

Välkommen att äta lunch med oss på Openlab i anslutning till workshopen. Vi bjuder på mat och dryck från Open Café och hinner landa och lära känna varandra lite innan arbetet kan börja. Drop in från kl 12. Vänligen ange allergier eller dieter när du anmäler dig. Vi erbjuder alltid flera alternativ.

Multihallen 60min

Utmaningsdriven workshop

Presentationer och inspel från företag, offentlig sektor och akademi varvas med workshop-moment i tvärdisciplinära team för att utbyta kunskap, rama in utmaningar och utveckla kreativa lösningar och förslag. Fokus ligger på att undersöka välkända lokala och regionala utmaningar, och arbetet syftar till att ge deltagarna inspiration att tänka nytt, knyta kontakter och utveckla idéer för framtida partnerskap och samarbeten.

Pauser för avslappning, fika och mingel varvas med fokuserat arbete.

Multihallen 150min